Ansøgninger

Kære pårørende

Som mange af jer måske véd, er vi en del pårørende til mennesker med udviklingshæmning, der har etableret en Synlighedsgruppe.

Det er tydeligt, at vores udviklingshæmmede borgere ikke får den hjælp, som de har ret til efter Serviceloven. Derfor har vi bl.a. med hjælp fra LEV og Den uvildige konsulentordning Handicap (DUKH) fundet frem til, at man kan søge om ledsagelse efter Servicelovens § 85 (Socialpædagogisk Bistand).

Det kan man, fordi § 85 Socialpædagogisk bistand også består af støtte til ledsagelse uden for borgerens bopæl. Det gør man pt ikke i Københavns Kommune på grund af nedskæringer.

Vi vil derfor opfordre alle/så mange som muligt til at søge om ledsagelse efter denne paragraf.

Vi giver i de vedhæftede dokumenter dels nogle forslag til, hvordan en sådan ansøgning kan se ud og dels et eksempel på en konstrueret ansøgning.

Vær opmærksom på, om den borger, der søges for

  1. selv kan skrive under
  2. har en værge som kan skrive under
  3. har en pårørende der vil skrive ansøgningen under på personens vegne.

I sidste tilfælde kræves en fuldmagt underskrevet af borgeren. Se vedhæftede skema til fuldmagt.

Ansøgningen skal sendes til borgerens sagsbehandler på Borgercenter Handicap København, Thoravej 29, 2400 Kbh. NV enten som brev eller som digital post.

Hvis du søger digitalt, skal du via google søge ”Borgercenter Handicap København”, klik på det link, hvor der står ””skriv sikkert til Borgercenter Handicap”. Du stilles videre til NemID, log ind med din personlige NemID. Du kommer ind i digital post til Borgercenter Handicap. Her udfylder du ”emne” (ansøgning på vegne af ..) og ”angiv, hvad din forespørgsel drejer sig om” (Handicap voksen). Vedhæft filer: ansøgningen og den skannede fuldmagt. Send.

Med venlig hilsen Synlighedsgruppen

Ansøgning om §85 ledsagelse – Forslag

Ansøgning om ferie – Forslag

Skema fuldmagt

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.