Om LEV København

LEV København er den lokale kreds, der dækker Københavns Kommune, og som arbejder for, at københavnere med udviklingshæmning – ud fra egne forudsætninger – skal få et aktivt liv som ligeværdige og ligeberettigede borgere i Kommunen.

Gennem De Danske Handicaporganisationer (DH) – København sørger kredsen for at få plads i relevante råd, nævn og bestyrelser, for der igennem at få indflydelse på udviklingen på alle områder vedrørende mennesker med udviklingshæmning.

De senere års udvikling på området i Københavns kommune har vist, at det nytter med et seriøst samarbejde med kommunens politikere og embedsmænd, men vi har brug for din hjælp.

Med mange medlemmer i kredsen får vores ord langt større vægt og dermed mere gennemslagskraft.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.