LEV Københavns Handleplan

LEV Københavns bestyrelse mødtes til et 2-dages arbejdsseminar i oktober 2015 for at fastlægge handleplan for bestyrelsesarbejdet fremover. Vi valgte følgende indsatsområder:

Medlemsmobilisering og synlighed
Bostederne og livet på bostederne
Specialundervisningen/børnefamilierne
Sundhedspolitik
Inklusion

Medlemsmobilisering og synlighed:
Bestyrelsen ønsker generelt at få flere medlemmer, især mangler vi medlemmer, som kan give nyttig information og viden om børnefamilieområdet.
Vi efterlyser også medlemmer, som vil gå ind i bestyrelsesarbejdet eller medlemmer, som feks. vil hjælpe med at skrive debatartikler i medierne, oprette en lukket facebookgruppe, med at stable en medlemsaften på benene – blot for at nævne nogle få idéer.

Vi vil blandt andet:

 • efterlyse forskellige former for hjælp på hjemmesiden og i bladet.
 • stille op til en ”Mød os”-kampagne rettet mod specialskolerne og -børnehaverne
 • øge vores aktivitet med at gå ud og fortælle om LEV og LEV København.
 • tage kontakt til nye medlemmer og byde dem velkommen.
 • bruge de digitale muligheder mere.
 • modernisere LEV Københavns hjemmeside.

Bostederne og livet på bostederne:
“Hvad nytter det at bo i et palads, hvis rummene er tomme!”

LEV København er stadig bekymret for livskvaliteten på bo- og dagtilbuddene. Der sker nedskæringer og tab af faglighed og varme hænder på bekostning af styring og kontrol.

Vi vil blandt andet:

 •  styrke pårørenderådene ved koordination, “Mød os” tilbud m.m.
 • følge op på Socialforvaltningens Tillidsreform, der ville fjerne
  de dokumentations- og kontrolopgaver, der ikke  havde mening.
 •  efterlyse at tildeling sker efter konkret og individuel vurdering.
 •  arbejde videre sammen med LEVs Boligeksperter på en landsdækkende
  arkitekt-idekonkurrence om boliger til mennesker med udviklingshæmning.

Specialundervisningen/børnefamilierne:
LEV København er bekymret over, at der i specialundervisningen sker en betragtelig faglig reduktion over for mennesker med udviklingshæmning. Uddannede lærere erstattes af ufaglærte medarbejdere.

Vi vil blandt andet:

 • stå fast på at alle kan undervises uanset handicap.
 • følge udviklingen af specialundervisningen.
 • tjekke at nedskæringer kan begrundes på fagligt grundlag.
 • pege på at tildeling skal ske efter konkret og individuel vurdering.

Sundhedspolitik:
Københavns Kommune har vedtaget en sundhedspolitik 2015 – 25.
LEV København sendte et høringssvar blandt andet fordi vi ville gøre opmærksomme på mennesker med udviklingshæmning og de specielle ”udfordringer”, som de har.

Sundhedspolitikken indeholder mange gode tanker og fine hensigtserklæringer, men vi har svært ved at se, hvordan den kan blive et løft for vores målgruppe.

Vi vil blandt andet:

 • henvende os til sundhedsborgmesteren om Københavns kommunes sundhedspolitik
  i forhold til københavnere med udviklingshæmning.
 • planlægge en konference om psykisk sundhed for mennesker med udviklingshæmning
  med deltagelse af kommunalpolitikere, meningsdannere og relevante/kendte oplægsholdere.
 • følge det 3-årige projekt Årligt Sundhedstjek for 600 udviklingshæmmede borgere i kommunens botilbud.

Inklusion:
LEV Københavns bestyrelse har via vores hovedbestyrelsesmedlem i Landsorganisationen LEV arbejdet med LEVs krav og forventninger til inklusion i folkeskolen. LEV insisterer på, at ” inklusion skal således give mening for den enkelte og for fællesskabet. Inklusion er ikke et enten-eller. Inklusion handler om at skabe rammerne for, at eleven med en anden forudsætning i de flest mulige situationer kan være en del af fællesskabet.”
Der skal være tale om ægte inklusion, som begge parter oplever som meningsfyldt og betydende.

LEVs Landskonference d. 11. november 2015 handlede om inklusion i bred forstand.
LEV Københavns bestyrelse deltog for at få mere viden og inspiration.

Vi vil blandt andet:

 • få idéer til aktiviteter, der kan fremme inklusion.
 • kontakte andre organisationer, frivillige m.v. til samarbejde om inklusion, både de sædvanlige
  samarbejdspartnere (KIFU, Idrætsskolen, SUKA m.v.) såvel som ”usædvanlige” samarbejdspartnere. Sidstnævnte er Venskabsforeningen LAVUK Stjernens samarbejde med Kokkeskolen et eksempel på.

Holdningsdiskussion om etik, økonomi og handicap:
Bestyrelsen har fokus på den måde, hvorpå der tales om mennesker med handicap – som ”dyre for samfundet”, som brikker i et enevældigt økonomisk system – og de konsekvenser, det får for det enkelte menneske og for samfundet.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.