Dialog med borgmesteren 2018

Brev til Socialborgmesteren og alle medlemmer af Socialudvalget.

8. marts 2018

Den 1. februar i år vedtog Borgerrepræsentationen Kommunens nye Handicappolitik, hvor det understreges, at også Københavnske borgere med handicap skal have et godt og indholdsrigt liv.
Samtidig har Danmark tiltrådt FNs Handicapkonvention om, at mennesker med handicap skal kompenseres, således at de får et liv så tæt på det normale som overhovedet muligt.
I efteråret 2017 lykkedes det, bl.a. via et meget aktivt pres fra mange pårørendegrupper, at få sendt et forslag om besparelser på de københavnske bosteder i 2018 til hjørnespark, hvilket vi som pårørende naturligvis opfattede som, at politikerne havde forstået, at en sådan besparelse ville ramme alt for hårdt i dagligdagen for mennesker med udviklingshæmning.
MEN på trods af de gode hensigter i både handicappolitik og handicapkonvention, så er de fine ord og løfter meget langt væk fra dagligdagen på bostederne.
For nu SKAL bostederne spare, så borgere med handicap igen bliver isoleret og lukket inde i hver deres bolig.
På et bosted med f.eks. 24 borgere bliver al ferie, al fritidsaktivitet uden for huset, al udgang nu sparet væk. Det drejer sig om borgere, der ikke kan færdes på gaden uden ledsagelse.
Der skæres i personalet, så færre personer har ansvaret for livet for 24 borgere med svære diagnoser, ikke kun psykisk, men også fysisk.
Alt det, der gør en institution til et hjem for borgerne, barberes væk, fordi den menneskelige kontakt reduceres voldsomt med de nye besparelser.
Vi er nået dertil, hvor det hedder opbevaring af borgere med handicap, og ikke et liv så tæt på det normale som overhovedet muligt.
Ingen mennesker uden handicap ville kunne forestille sig at leve et sådant liv, som vi tilbyder vore handicappede medborgere i Københavns Kommune.
DET KAN I SOM ANSVARLIGE POLITIKERE SIMPELT HEN IKKE VÆRE BEKENDT!!
Med bekymret hilsen Steen Stavngaard
medlem af Handicaprådet, formand for LEV København,
formand for pårørendegruppen på Bostedet på Rentemestervej

Svar fra Socialborgmester Mia Nyegaard

Kære Steen Stavngaard Mange tak for dit brev af d. 8. marts 2018, hvori du udtrykker bekymring for Københavns Kommunes mulighed for at leve op til visionen i kommunens handicappolitik. Nu har vi jo mødtes et par gange siden, og jeg håber, at du sidder tilbage med fornemmelsen af, at jeg i hvert fald vil gøre mit til at løfte politikken. Visionen for Københavns Kommunes handicappolitik er, at borgere med handicap har mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet. Jeg er glad for den vision, som vi i fællesskab har udarbejdet for handicappolitikken, men jeg er enig med dig i, at vi har en række udfordringer på handicapområdet, som vi skal løse. Flere og flere borgere har brug for hjælp og støtte i forbindelse med kortvarige eller langvarige funktionsnedsættelser. Det presser – som du ved Socialforvaltningens budgetter. Derfor har jeg jo netop kastet mig ud i en kamp for at skaffe flere midler til at Socialforvaltningen og ikke mindst handicapområdet. Men indtil at vi får tilført flere midler, skal vi selvfølgelig overholde de budgetter, vi har. Borgercenter Handicap været nødt til at finde 82,7 mio. kr. for at kunne holde budgettet i 2018. Alle dele af Borgercenter Handicap oplever derfor et meget stramt budget i 2018 og tilpasser deres aktiviteter derefter. Selvfølgelig vil en så stor besparelse kunne mærkes ude på de enkelte bosteder. Selvom handicapområdet er presset på økonomien, og nogle bosteder derfor vælger at tilpasse sig budgettet ved at spare på ledsagelse til fritidsaktiviteter og rejser, så ændrer det ikke på, at vi har nogle fantastiske medarbejdere ude på de enkelte bosteder, som jeg er sikker på, nok skal være tilgængelige og fleksible for borgerne. På den måde vil borgerne stadigvæk kunne indgå i nære relationer med medarbejderne. Slutteligt vil jeg endnu engang takke dig for din henvendelse, og som jeg sagde til rundbordsmødet, så kan I altid skrive, så du er naturligvis altid velkomment til at kontakte mig eller Socialudvalget. . Jeg sender svaret til de øvrige medlemmer af Socialudvalget til orientering.

Med venlig hilsen
Mia Nyegaard
Socialborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen Rådhuset
1599 København V
E-mail: borgmester@sof.kk.dk
Telefon: +45 3366 2451

Gensvar til Socialborgmesteren

Tirsdag den 20. marts 2018
Kære Mia Nyegaard
Tak for dit svar på mit brev af 8. marts 2018. Jeg er naturligvis helt enig med dig i visionen om, at københavnske borgere med handicap skal kunne leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet.
Jeg har også med glæde konstateret din udtalelse på vores dialogmøde mandag den 12. marts, hvor du udtalte: København skal kendes på, hvordan vi behandler vore svage grupper.
Det, jeg til gengæld har ganske svært ved at se, er, at de vilkår vi i København tilbyder vore svage medborgere, f.eks. på bosteder, med en besparelse på næsten 83 millioner kroner på handicapområdet, kan forenes med de to ovenstående positive udtalelser.
At der er mange dygtige medarbejdere på bostederne afhjælper jo ikke de vilkår,
vi tilbyder:
– at borgere på et bosted ikke kan komme på ferie – her taler jeg ikke om dyre udenlandsrejser, men f.eks. et koloniophold på Bornholm
– at borgere, der ikke kan færdes uden ledsagelse, ikke kan komme på en gåtur, fordi der ikke er personalenormering til det
– at borgere ikke kan leve et værdigt liv, fordi nedskæringerne rammer på deres allermest nødvendige hverdagsliv.
Så derfor vil jeg kraftigt opfordre dig og Socialudvalget til at fremskynde processen med at finde ekstra midler til området allerede i 2018, og det kan kun gå for langsomt !
Med venlig hilsen
Steen Stavngaard
Kopi til medlemmer af Socialudvalget.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.