Budget 2019

Kampen mod nedskæringerne på handicapområdet har fyldt rigtig meget i 2019.
LEV København fortsætter kampen mod kommunens hårde nedskæringer på handicapområdet.

Leder fra levbladet nr. 4 2019

Af Annette-Marie Frimann Jensen og Birte Lynghøj

Der var engang, hvor en leder i LEV bladet fra LEV København også kunne handle om handicappede borgeres deltagelse i musikfestivaller, cykelløb, koncerter og udflugter, men de tider er for længst forbi, fordi der i de sidste mange år har været gentagne og massive besparelser på området for mennesker med udviklingshæmning. LEV København har igen og igen gjort politikere og forvaltning opmærksom på, at det ikke er i orden og har hele tiden været i løbende dialog med disse.

 I maj måned blev det for meget for en stor forældregruppe, hvori også flere fra LEV Københavns bestyrelse er med. Gruppen hedder nu ”Handicapaktivisterne”, og er en videreførelse af ”Synlighedsgruppen”. Sammen med en gruppe unge med udviklingshandicap under hashtagget #Kære Frank synliggjorde de to grupper over for politikerne, hvad nedskæringerne – denne gang kaldt kvalitetsstandarder – ville betyde for en svag og sårbar gruppe københavnere.

Torsdag den 3. oktober 2019 blev der så indgået budgetaftale om budget 2020 på Københavns Rådhus mellem 6 partier: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, SF samt partiet Venstre.

Fem af kvalitetsstandarder blev taget af bordet, nemlig dem der omhandler socialpædagogisk bistand, botilbud og dagtilbud.

Der blev afsat 15,3 mio. kr. i 2020 og 15,6 mio. kr. i 2021 og frem til og med 2023 til at fastholde serviceniveauet vedrørende socialpædagogisk støtte, dagtilbud samt midlertidige og længerevarende botilbud. Fra den supplerende budgetmodel blev der i 2020 også afsat 4,5 mio. kr. til støtte- og plejebehovet på handicapområdet.

Politikerne lyttede ikke, før der kom synlighed gennem de tre demonstrationer, som de unge aktivister fra #Kære Frank gennemførte, støttet af aktive pårørende og andre ildsjæle fra Handicapaktivisterne. De aktive pårørende med bostedet Valbyholm i front har også utrætteligt gennemført at arrangere sit-downs på trappen foran Rådhuset hver fredag formiddag.

 Endelig var socialpædagogernes organisation LFS hovedarrangør for en stor vellykket demonstration den 9. september foran Rådhuset, hvor også Landsforeningen LEV og LEV København deltog.

 LEV København måtte desværre sande, at traditionelle demokratiske metoder ikke havde haft nogen effekt, ikke engang Handicaprådets kvalificerede høringssvar blev der taget notits af. Det blev totalt ignoreret.

Den aktivistiske tilgang derimod skabte mediebevågenhed og dermed den interesse, som LEV København ikke havde kunnet opnå fra politikerne. I samarbejde med Handicapaktivisterne og # Kære Frank bragte TV2Lorry over en lang periode indslag fra demonstrationerne, interviewede københavnere med udviklingshandicap, der skulle smides ud af deres boifællesskab og rykke ud i egen lejlighed med ringe eller ingen støtte, og som stod for at gå på tvungen deltid på deres dagtilbud. TV2Lorry interviewede også politikere, bl.a. socialborgmester Mia Nyegaard og overborgmester Frank Jensen, og bragte også indslag og interviews med de demonstrerende pårørende og deres voksne børn på trappen foran Rådhuset. Der skal lyde en stor tak til TV2Lorry for vedholdende at have fulgt aktionerne og sagen i det hele taget.

For LEV København var det også en stor støtte, at Landsforeningen LEVs landsformand Anni Sørensen deltog i de fleste arrangementer, fordi hun som vi er rystet over, at niveauet er blevet så lavt. Hun har på udmærket vis brugt eksemplerne fra København til at vise politikerne på Christiansborg, at det over hele landet ser skidt ud for mennesker, der ikke kan klare sig selv.

Aldrig har der været så meget på spil for københavnere med udviklingshandicap, aldrig har konsekvenserne af et konstant underbudgetteret, udpint handicapområde været så tydelige og alvorlige. Det er nu påvist og dokumenteret fra mange sider bl.a. ved de chokerende forhold på bostedet Arenahuset, som Det sociale Tilsyn har lukket, og ved de mere end vanvittige kvalitetsstandarder, der har konsekvenser, som politikere i Socialudvalget ikke havde gennemskuet, da det blev besluttet. (Se også levkk.dk ”Bøn til økonomiudvalget”)

Men så er vi vel glade og trygge ved det kommende år, fordi kvalitetsstandarderne på voksenområdet er rullet tilbage i 4 år?  Nej, desværre: området for mennesker med udviklingshæmning fik langt fra det løft, som vi havde ønsket og håbet på i budget 2020.

Der er bosteder, hvor normeringerne slet ikke hænger sammen, og dette betyder, at der er alt for mange dygtige pædagoger, som ikke ønsker at arbejde i Københavns Kommune, fordi arbejdsforholdene er for ringe og for belastende. Desuden får de ansatte mindre i løn end i de omkringliggende kommuner.

Der er altså i den grad grund til at kæmpe videre, og nu om nogensinde er det vigtigt at følge udviklingen på handicapområdet, at aktionere, at melde sig ind i LEV/LEV København, Handicapaktivisterne eller være aktiv på andre fronter, fx Facebook.

Vi tror fortsat på, at sammen er vi stærkere, og sammen vil vi spille på alle på alle de muligheder, der findes. Vi giver ikke op. Københavns SKAL være en by for alle!

Debatindlæg

Bøn til økonomiudvalget Københavns Kommune fra LEV København

Brev fra Hanne Sørensen og Mette Faber,  (Handicapaktiviterne) til Overborgmester Frank Jensen.

Svar fra Overborgmesteren til Mette Faber, (Handicapaktivisterne)


Mitzie Spitzner – pårørende til ung mand – har lagt dette opslag på facebookgruppen: borgere for borgere med handicap.

Baggrundsartikler


Kvalitetsstandarder

Lorry´s indslag om nedskæringerne

29. juli30. juli30. juli 31. juli2. august

Frank Jensen svarer …

Skabeloner til at søge om ledsagelse.

Søg om hjælp til pædagogisk ledsagelse til ferier, festivaler eller andre ture uden for bostedet og send ansøgning til Borgercenter Handicap København.
Se mere her.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.