Svar fra Overborgmesteren til Mette Faber, (Handicapaktivisterne)

Kære Mette Faber,

Tak for din henvendelse om socialdemokratiets udmelding på handicapområdet.

Debatten om kvalitetsstandarder har vist, at der er skabt usikkerhed om kommunens hjælp på voksenhandicapområdet. Hensigten med kvalitetsstandarder generelt er at skabe klarhed om tilbud og støtte for målgruppen og de pårørende. Serviceforringelserne i kvalitetsstandarderne på handicapområdet har dog medført det modsatte og skabt en stor usikkerhed for borgere med handicap og de pårørende. Det vil vi socialdemokrater ikke sidde overhøring. Derfor melder vi klart før forhandlingerne, at vi ønsker at tilbagerulle serviceforringelserne, som er i kvalitetsstandarderne.

Med venlig hilsen

Frank Jensen

Overborgmester

_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

Københavns Rådhus

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.