Brev fra :

Hanne Sørensen og Mette Faber,  (Handicapaktivisterne) til Overborgmester Frank Jensen.

Kære Frank !

Vi vil gerne sige tusind tak for din udmelding om at ville tilbagetulle besparelserne på bo-og  aktivitetstilbud for handicappede borgere og tage det op i  budgetforhandlingerne i borgerrepræsentationen.
Vi ser frem til et budgetforlig, der kan skabe tryghed blandt de svageste borgere i Københavns kommune, og mulighed for at samvær med familien igen kan komme til at handle om gode og sjove ting, frem for at skulle fokusere på frygten for kommunale besparelser og forringelser.
  Vi håber og tror på, at med det næste budgetforlig vil det blive slået fast, at også kommunens svageste borgere har ret til de samme muligheder, som andre københavnske borgere har.
  Vi har også det håb, at der med det kommende budgetforlig vil blive lagt første grundsten til en handlingsplan, der har til formål at genopbygge tidligere tiders langt højere standarder for tilbud til de svageste borgere i kommunen. Der er behov for en langsigtet plan til genopretning af denne del af den kommunale velfærdspolitik.
  Når de nuværende besparelser og forringelser bliver taget af bordet med det nye budgetforlig, vil der være behov for at tage fat på det lange seje træk, gennem en prioriteret og finansieret indsats, for at reducere det høje sygefravær, sikre et stabilt personale med sikkerhed for nødvendig ekspertise og ikke mindst forebygge risikoen for omsorgssvigt.
  Det lange seje træk er helt afgørende for at genetablere kvaliteten i indsatsen på de kommunale botilbud, aktivitetstilbud, ordninger med ledsagelse m.v. Der er mange steder, hvor der er sparet dag– og/eller natstillinger bort, hvor der er mange med lang tids sygdom, hvor der ikke er mulighed for vikarer og/eller hvor muligheder for ferieophold er ophørt.   Vi kunne høre på din udmelding i TV2, at det ligger dig meget på sinde at sørge for, at kommunens svageste borgere ikke kommer til at lide som følge af besparelser og reduktioner i kvaliteten i deres sociale indsats.
  Vi håber meget, at din positive udmelding bliver en realitet, så vi igen kan se frem til ikke at skulle være utrygge og i konflikten med Københavns kommune.
  På forhånd tak for din store indsats for at sikre en god fremtid for vores familiemedlemmer.
    Vi står naturligvis altid parate til at indgå i en konstruktiv dialog om genopretning af handicapområdet.
     Med venlig hilsen
    Hanne Sørensen og Mette Faber
  Handicapaktiviterne  

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.