Bøn til økonomiudvalget fra LEV København september 2019

LEV København tillader os hermed at komme med en bøn til jer vedrørende det kommende budget.

Prioriter handicapområdet i år, det er blevet udsultet i mange år, og kan ikke holde til flere besparelser.

De seneste måneders protester over de nye kvalitetsstandarder har tydeliggjort, hvor ringe en standard københavns kommune planlagde at tilbyde borgerne på kommunens bosteder. Vi håber derfor at indførelsen af kvalitetsstandarderne bliver tilbagerullet. Vi gør dog opmærksom på, at selvom besparelsen som følge af kvalitetsstandarderne ikke bliver gennemført, så halter kommunen fortsat efter, både landets øvrige kommuner man sammenligner sig med (6-by samarbejdet) og sine nabokommuner som f.ex. Gentofte og Frederiksberg. For at komme op på samme niveau som Gentofte kommune, ville der skulle tilføres 1.344 mio. kr. årligt, og for at kunne matche Frederiksberg kommune skulle der tilføres 318 mio. kr. årligt. Disse beløb anskueliggør tydeligt, hvor meget Københavns kommune halter bagud.

I 2018 besluttede man at afskaffe ledsagermidler til bostederne. Vi beder jer om at prioritere, at disse midler tilbageføres til bostederne. I dagligdagen betyder afskaffelsen af midlerne, at pædagogerne kan ikke tage med borgerne på ture ud af huset som f.ex. cafebesøg og lign., fordi pædagogerne skal betale for deres egen indtagelse af mad og drikke, borgeren betaler naturligvis sin egen udgift, det er udelukkende pædagogens deltagelse der skal bevilliges midler til. Afskaffelsen af disse midler har ramt livet på bostederne hårdt, da det fører til at borgerne bliver “indespærrede” på bostederne, uden mulighed for ledsaget udgang.

I det hele taget er der skåret meget på bostedernes normeringer. Borgerne må ofte vente på, at pædagogen får tid til at skifte deres ble, de borgere, der har mest brug for hjælp f.ex. kørestolsbrugere kommer kun i bad én gang om ugen, dette gælder også, hvis de bruger ble. Senest har Det Sociale Tilsyn truet med at trække godkendelsen tilbage på et kun 18 måneder gammelt bosted, bl.a. på grund af for højt forbrug af vikarer, for ringe pædagogisk omsorg for borgerne. Bostedet har siden opstarten haft problemer, fordi de fik tildelt et meget stramt budget, der var ingen midler til at bruge ressourcer på at sætte sig ind i beboernes behov, ingen midler til at tilrette dagligdagen på det tilhørende dagtilbud til de nye brugere. Så efter blot 9 måneder kom de første påbud fra Det Sociale tilsyn. Og nu 9 måneder senere trues bostedet af lukning. De viser med al tydelighed, at normeringen på de københavnske bosteder er for ringe, og at også her er behov for flere midler.

København skal være en by for alle – også for borgere med handicap!

Derfor er vores bøn til jer:

Tag hånd om byens svageste og mest udsatte borgere, nu hvor budgetforhandlingerne nærmer sig den sidste og afgørende fase!

Socialforvaltningens økonomiske ramme SKAL udvides for at imødegå de udfordringer og opgaver, der skal løses. Vi er bekendt med både service og anlægsloft, men nu er tiden kommet, hvor I er nødt til at investere i socialområdet, det kan ikke holde til flere nedskæringer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i LEV København

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.